Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu: ZP-2/2019

Informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ZP-2/2019 „Wymiana pokrycia dachu z dachówki oraz płyt azbestowo-cementowych na blachodachówkę karpiówkę w pojedynczą koronkę w kolorze ceglanym, wraz z utylizacją azbestu z budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pobiedziskach, ul. Półwiejska2” zostało unieważnione.

Szczegółowe informacje na temat zawiadomienia o unieważnieniu przetargu można uzyskać poniżej:

Zawiadomienie o unieważnienieniu postępowania

 

Ogłoszenie przetargu nr 570052-N-2019 z dnia 2019-07-05

Ogłoszenie o przetargu:     „Wymiana pokrycia dachu z dachówki oraz z płyt azbestowo-cementowych na blachodachówkę karpiówkę w pojedynczą koronkę w kolorze ceglanym, wraz z utylizacją azbestu z budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pobiedziskach, ul. Półwiejska 2” prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o.  ZP-2/2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PUBLICZNEGO (SIWZ)

Pozwolenie na budowę

załącznik nr 1  – kosztorys, przedmiar robót (opis przedmiotu zamówienia),

załącznik nr 2  – formularz oferty,

załącznik nr 3  – wzór umowy,

załącznik nr 4  – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

załącznik nr 5  – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

załącznik nr 6  – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,

załącznik nr 7  – wykaz wykonanych robót budowlanych/usług,

załącznik nr 8  – wykaz osób,

załącznik nr 9  – projekt budowlany w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia,

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu: ZP-1/2019

Informujemy, że zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ZP-1/2019 „Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.”

Szczegółowe informacje na temat zawiadomienia o unieważnieniu przetargu można uzyskać poniżej:

2019_05_28_0715_Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie przetargu: „Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. “

  1.    Ogloszenie nr 551786-N-2019 z dnia 24 maja 2019
  2.    Zamiatarka_SIWZ_ZP-1 2019
  3.    Załączniki:

Załącznik nr 1 – OPZ – opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Umowa

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

 

Informacja z otwarcia ofert na zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. na rok 2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy ZP-3/2018, przetarg na „Zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.” na rok 2019

Wyjaśnienia do treści SIWZ-ZP_3_2018      (Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ z dnia 08.11.2018)