Pliki do pobrania – wnioski, formularze


Każda firma postrzegana jest w otoczeniu poprzez jej pracę. W naszej rzeczywistości występuje konieczność dostosowywania firmy do otoczenia w celu lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, dlatego nieustannie staramy się podnosić jakość pracy, aby usługi wykonywać fachowo, tanio i możliwie szybko.

Wiedza o tym, co obecnie dzieje się na terenie Gminy Pobiedziska, otwiera nowe możliwości zwiększające siłę i skuteczność działania firmy dla dobra mieszkańców. Ważnym celem jest przeniesienie zdobytych informacji, wiedzy i działań ludzkich na grunt rzeczywistości gospodarczej, co pozwoli podnieść poziom obsługi klientów, a tym samym jakość życia mieszkańców.

We wszystkich sprawach dotyczących zakresu działalności firmy mogą Państwo kontaktować się z nami i przekazywać swoje uwagi oraz propozycje.
Aby przyspieszyć obsługę klienta poniżej zamieszczono wzory pism do pobrania:

Zawiadomienie o zmianie odbiorcy Zmiana adresu_2022 Wniosek_warunki techniczne
Wniosek wypowiedzenia umowy  Protokół zdawczo odbiorczy Wniosek na podlicznik
Wniosek o zmianę danych  Zgłoszenie robót – formularz Zapewnienie dostawy wody
Przepisanie wodomierza – formularz Wniosek o zawarcie umowy