Zamówienia klasyczne (przetargi)

LP DATA   PUBLIKACJI TERMIN SKŁADANIA OFERT OPIS ZAMÓWIENIA
ZP-1/2022  05-12-2022

09-12-2022   godzina 10:00

Składanie OFERT DODATKOWYCH : 

Hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w 2023 roku. 

Ogłoszenie o zamówieniu TED z  28-10-2022  Link do TED

Link do platformy zakupowej

 

ZP-1/2022  28-10-2022

30.11.2022   godzina 10:00 

 Hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w 2023 roku. 

Ogłoszenie o zamówieniu TED z  28-10-2022  Link do TED

Link do platformy zakupowej

ZP-1/2021 30-11-2021

13-12-2021       godzina 10:00

Hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp.  z o.o.”

Ogłoszenie nr 2021_BZP_00290913_01   z  dnia 30-11-2021

Link do platformy zakupowej