Zamówienia klasyczne (przetargi)

LP DATA   PUBLIKACJI TERMIN SKŁADANIA OFERT OPIS ZAMÓWIENIA
ZP-1/2021 30-11-2021

13-12-2021       godzina 10:00

Hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp.  z o.o.”

Ogłoszenie nr 2021_BZP_00290913_01   z  dnia 30-11-2021

Link do platformy zakupowej