Zamówienia klasyczne (przetargi)

 

LP DATA   PUBLIKACJI TERMIN SKŁADANIA OFERT OPIS ZAMÓWIENIA
ZP-1/2024 20-02-2024

29-02-2024

godzina 10:00

Zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Borówko”

Ogloszenie nr 2024_BZP 00210178_01        z dnia 20-02-2024

Link do platformy zakupowej

 ZP-7/2023 29-11-2023 11-12-2023

godzina 13:00

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi:
Kompleksowe ubezpieczenie Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach sp. z o.o.

Ogloszenie nr 2023_BZP 00522655_01         z dnia 29-11-2023

Link do postępowania

 ZP-6/2023 29-11-2023 08-12-2023

godzina 10:00

   „Dostawa samochodu dostawczego z dubel kabiną oraz skrzynią ładunkową na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego.

Ogloszenie nr 2023 BZP 00520633_01          z dnia 29-11-2023

Link do platformy zakupowej

ZP-5/2023  10-11-2023 21-11-2023

godzina 10:00

 

„Dostawa samochodu dostawczego z dubel kabiną oraz skrzynią ładunkową na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego.

Ogloszenie nr_2023_BZP_00487301_01           z dnia 10-11-2023

Link do platformy zakupowej

 ZP-4/2023 28-09-2023 06-10-2023

godzina 10:00

 

„Dostawa roślin, wraz z transportem dla  Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp.  z o.o. , zgodnie z wykazem oraz opisem przedmiotu zamówienia”

Ogloszenie nr 2023_BZP 00417386_01   z  dnia 28-09-2023

Link do platformy zakupowej

ZP-3/2023 19-09-2023 27-09-2023

godzina 10:00

„Dostawa roślin, wraz z transportem dla Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp.  z o.o. , zgodnie z wykazem oraz opisem przedmiotu zamówienia”

Ogłoszenie nr 2023_BZP_00402427_01    z  dnia 19-09-2023

Link do platformy zakupowej

ZP-2/2023 15-09-2023 26-09-2023

godzina 10:00

„Hurtowa  dostawa  paliwa płynnego  (olej napędowy DIESEL)  do  zbiornika zlokalizowanego  na  terenie  siedziby  Zakładu  Komunalnego  w  Pobiedziskach  Sp.  z o.o.   w  2024 r.”
Ogloszenie nr 2023_BZP_00398179_01   z  dnia 15-09-2023 
Link do platformy zakupowej
ZP-1/2023 04-08-2023 22-08-2023

godzina 10:00

„Remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymiana pokrycia daszku znajdującego się nad wejściem głównym do budynku, wykonanie instalacji odgromowej naprawa zarysowań murów w górnych narożach budynku, naprawa zarysowań i uzupełnienie ubytków nadproży ceglanych oraz odświeżenie stopni klatki schodowej z wykonaniem balustrad w świetlicy wiejskiej Kołata 15, gm. Pobiedziska dz. 53/3, zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót” ZP-1/2023

Ogloszenie nr 2023_BZP 00340608_01   z  dnia 04-08-2023

Link do platformy zakupowej

ZP-1/2022 05-12-2022 09-12-2022   godzina 10:00 Składanie OFERT DODATKOWYCH : 

Hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w 2023 roku. 

Ogłoszenie o zamówieniu TED z  28-10-2022  Link do TED

Link do platformy zakupowej

ZP-1/2022 28-10-2022 30.11.2022   godzina 10:00 Hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w 2023 roku. 

Ogłoszenie o zamówieniu TED z  28-10-2022  Link do TED

Link do platformy zakupowej

ZP-1/2021 30-11-2021 13-12-2021       godzina 10:00 Hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp.  z o.o.”

Ogłoszenie nr 2021_BZP_00290913_01   z  dnia 30-11-2021

Link do platformy zakupowej