Informacja z otwarcia ofert dotyczących przetargu o nr 605297-N-2019 (ZP-4/2019)

Dotyczy przetargu pn. „Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego” prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ZP-4/2019.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_ZP4_2019_II

 

 

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ – dotyczy przetargu 605297-N-2019 (ZP-4/2019)

Dotyczy przetargu pn. „Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego” prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ZP-4/2019

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ część IV

 

Uwaga – przerwa w dostawie wody

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 07.11.2019 r.  (czwartek) w godz. od 09 00  do 1600   nastąpi przerwa w dostawie wody:

  •  w m. Gorzkie Pole na  ulicy Aroniowej oraz Truskawkowej ,
  •  w m. Jerzykowo na ulicach: Nad Zalewem, Jerzykowskiej, Bagiennej, Na Wzgórzu, Stromej, Zielone Wzgórze, Widokowej, Na Skarpie, Na Stoku, Dojazd.

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ – dotyczy przetargu 605297-N-2019 (ZP-4/2019)

Dotyczy przetargu pn. „Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego” prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ZP-4/2019.    ogloszenie 540237144-N-2019

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ_czesc_III    Wyjaśnienia dotyczące SIWZ_czesc_IIIA

UWAGA – w związku z wyjaśnieniami do SIWZ po zmianach,  wprowadzono korektę do załączników (zaznaczono kolorem czerwonym):

załącznik nr 1  – opis przedmiotu zamówienia (OPZ), dane techniczne zamiatarki wraz z podwoziem

załącznik nr 3  –  istotne postanowienia do umowy

UWAGA-zmiana terminu składania ofert – dotyczy przetargu 605297-N-2019 (ZP-4/2019)

Termin składania ofert: 8.11.2019 do godz. 10:00, termin otwarcia ofert: 8.11.2019 godz. 10:15

Ogłoszenie 540232376-N-2019

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ – dotyczy przetargu 605297-N-2019 (ZP-4/2019)

Dotyczy przetargu pn. „Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego” prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ZP-4/2019.      ogloszenie 540225260-N-2019

 

Wyjaśnienie dotyczące SIWZ po zmianach z dnia 18-10-2019

UWAGA – w związku z wyjaśnieniami do SIWZ po zmianach,  wprowadzono korektę do załączników (zaznaczono kolorem czerwonym):

załącznik nr 1   –  opis przedmiotu zamówienia (OPZ), dane techniczne zamiatarki wraz z podwoziem

załącznik nr 3   –  istotne postanowienia do umowy

 

 

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ – dotyczy przetargu 605297-N-2019 (ZP-4/2019 )

Dotyczy przetargu pn. „Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego” prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ZP-4/2019.

Wyjaśnienie dotyczące SIWZ po zmianach z dnia 18-10-2019

UWAGA-zmiana terminu składania ofert oraz załączników nr 1, 3 – dotyczy przetargu 605297-N-2019 (ZP-4/2019)

UWAGA-zmiana terminu składania ofert oraz załączników nr 1, 3 – dotyczy przetargu 605297-N-2019 (ZP-4/2019),  jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na stosowanie przez Wykonawcę ww. zamówienia standardowego wzoru umowy, z zastrzeżeniem zawarcia w jego treści postanowień wymienionych w załączniku nr 3 do SIWZ. W konsekwencji nieaktualne stają się odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców w zakresie dotyczącym zmiany umowy.

Dotyczy przetargu pn. „Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego” prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ZP-4/2019.
ogloszenie 540223246-N-2019
Specyfikacja isotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załącznik nr 1 -opis przedmiotu zamówienia (OPZ), dane techniczne zamiatarki wraz z podwoziem
załącznik-nr-2 -formularz oferty
załącznik nr 3 -istotne postanowienia do umowy
załącznik-nr-4 -oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
załącznik-nr-5 -oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
załącznik-nr-6 -oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
załącznik-nr-7 -wykaz wykonanych dostaw

UWAGA-zmiana terminu składania ofert – dotyczy przetargu 605297-N-2019 (ZP-4/2019 )

Dotyczy przetargu pn. „Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego” prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ZP-4/2019.
ogloszenie 540221538-N-2019