Informacja o godzinach pracy

Informujemy że w dniach od 14 – 20 czerwca 2019 Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o. o.  będzie  czynny do godz. 14:00.

Uwaga – przerwa w dostawie wody

Z powodu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w m. Góra – etap I,

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 07.06.2019 r.  (piątek) w godz. od 09.00   do 13.00  nastąpi przerwa w dostawie wody w m. Góra, Jankowo oraz Jankowo Młyn.

Uwaga – przerwa w dostawie wody

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 07.06.2019 r.  (piątek)  w godz. od 09:00   do  12:00

nastąpi przerwa w dostawie wody w m. Gorzkie Pole, Borowo Młyn oraz  na   ul. Widokowej, Dojazd w m. Jerzykowo.

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu: ZP-1/2019

Informujemy, że zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ZP-1/2019 „Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.”

Szczegółowe informacje na temat zawiadomienia o unieważnieniu przetargu można uzyskać poniżej:

2019_05_28_0715_Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie przetargu: „Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. “

  1.    Ogloszenie nr 551786-N-2019 z dnia 24 maja 2019
  2.    Zamiatarka_SIWZ_ZP-1 2019
  3.    Załączniki:

Załącznik nr 1 – OPZ – opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Umowa

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

 

Ogłoszenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Pobiedziska

biuletyn taryfy 2019

Uwaga – przerwa w dostawie wody

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 26.04.2019 r. ( piątek ) w godzinach od 9:00 – 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w m. Wagowo, Wagowo II oraz Czachurki.

INFORMACJA – Składowisko

W dniach (29-30).04.2019 r. Składowisko będzie czynne.
W dniu 02.05.2019 r. Składowisko będzie nieczynne.