Uwaga – przerwa w dostawie wody

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 28.01.2020 r.  (wtorek) w godz. od   9 00    do  1800  

nastąpi przerwa w dostawie wody w Pobiedziskach w n/w ulicach:

Poznańska,  Tysiąclecia ( od Banku do ul. Poznańskiej ),  Pogodna,  Wł. Jagiełły ( od ul. Powst. Wlkp. do ul. Poznańskiej ),

Królowej Jadwigi ( Galeria Różana ).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu o nr 636572-N-2019 (ZP-5/2019)

Dotyczy przetargu pn. „Hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL)  do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o ZP-5/2019”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZK-5 2019

PSZOK Borówko nieczynny od 01-01-2020

W związku z brakiem rozstrzygnięcia w ZM GOAP przetargu na prowadzącego PSZOK ZK Pobiedziska informuje, że od dnia 1.01.2020 do odwołania Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Borówku będzie nieczynny.

Informacja z otwarcia ofert dotyczących przetargu o nr 636572-N-2019 (ZP-5/2019)

Dotyczy przetargu pn. „Hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL)  do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby  Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o ZP-5/2019”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZP-5 2019

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ – dotyczy przetargu 636572-N-2019

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ – dotyczące przetargu 636572-N-2019 pn. “Hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.” (ZP-5/2019).

wyjasnienia dotyczące SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu o nr 605297-N-2019 z dnia 03.10.2019 (ZP-4/2019)

Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie nr 636572-N-2019 z dnia 16.12.2019

Ogłoszenie nr 636572-N-2019 z dnia 16.12.2019

Hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp.  z o.o., ZP-5/2019”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego (SIWZ)

załącznik nr 1  –  opis przedmiotu zamówienia,

załącznik nr 2  –  formularz oferty,

załącznik nr 3  –  wzór umowy,

załącznik nr 4  –  oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

załącznik nr 5  –  oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

załącznik nr 6  –  oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,

załącznik nr 7  –  wykaz pojazdów,

załącznik nr 8  –  wykaz osób.

 

 

 

Uwaga – PSZOK zmiana godzin otwarcia i funkcjonowania składowiska i PSZOK w grudniu 2019r

Informujemy  o zmianie godzin otwarcia  i funkcjonowania składowiska i PSZOK:

– w dniu 27.12.2019 Składowisko Odpadów w Borówku będzie zamknięte

– w dniach 24.12.2019 i 31.12.2019 PSZOK w Borówku czynny będzie do godziny 12:00