Informacja o czasie pracy

Informujemy, że dnia 16 sierpnia 2019r  Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. będzie nieczynny.

 

Ogłoszenie nr 579528-N-2019 z dnia 2019-07-29

Ogłoszenie o przetargu: „Wymiana pokrycia dachu z dachówki oraz z płyt azbestowo-cementowych na blachodachówkę karpiówkę w pojedynczą koronkę w kolorze ceglanym, wraz z utylizacją azbestu z budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pobiedziskach, ul. Półwiejska 2” prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o.  ZP-3/2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PUBLICZNEGO (SIWZ)

Pozwolenie na budowę

załącznik nr 1  –  kosztorys, przedmiar robót (opis przedmiotu zamówienia),

załącznik nr 2  –  formularz oferty,

załącznik nr 3  –  wzór umowy,

załącznik nr 4  –  oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

załącznik nr 5  –  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

załącznik nr 6  –  oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,

załącznik nr 7  –  wykaz wykonanych robót budowlanych/usług,

załącznik nr 8  –  wykaz osób,

załącznik nr 9  –  projekt budowlany w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia

 

Uwaga – ograniczenia w dostawie wody

W związku z awarią na SUW w Pobiedziskach w dniu dzisiejszym oraz w piątek mogą występować gwałtowne spadki ciśnienia wody do całkowitego zaniku w poniższych miejscowościach:

Pobiedziska, Letnisko, Kociałkowa Górka, Kocanowo, Zbierkowo, Wagowo, Wagowo II, Czachurki, Kapalica, Nowa Górka, Stara Górka.

Prosimy o ograniczenie zużycia wody do soboty  2019-07-27.

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu: ZP-2/2019

Informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ZP-2/2019 „Wymiana pokrycia dachu z dachówki oraz płyt azbestowo-cementowych na blachodachówkę karpiówkę w pojedynczą koronkę w kolorze ceglanym, wraz z utylizacją azbestu z budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pobiedziskach, ul. Półwiejska2” zostało unieważnione.

Szczegółowe informacje na temat zawiadomienia o unieważnieniu przetargu można uzyskać poniżej:

Zawiadomienie o unieważnienieniu postępowania

 

Uwaga – przerwa w dostawie wody

W dniu 10.07.2019 r. ( środa ) w godz. 09-12 nastąpi przerwa w dostawie wody w m. Łagiewniki oraz Pomarzanki.

 

Ogłoszenie przetargu nr 570052-N-2019 z dnia 2019-07-05

Ogłoszenie o przetargu:     „Wymiana pokrycia dachu z dachówki oraz z płyt azbestowo-cementowych na blachodachówkę karpiówkę w pojedynczą koronkę w kolorze ceglanym, wraz z utylizacją azbestu z budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pobiedziskach, ul. Półwiejska 2” prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o.  ZP-2/2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PUBLICZNEGO (SIWZ)

Pozwolenie na budowę

załącznik nr 1  – kosztorys, przedmiar robót (opis przedmiotu zamówienia),

załącznik nr 2  – formularz oferty,

załącznik nr 3  – wzór umowy,

załącznik nr 4  – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

załącznik nr 5  – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

załącznik nr 6  – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,

załącznik nr 7  – wykaz wykonanych robót budowlanych/usług,

załącznik nr 8  – wykaz osób,

załącznik nr 9  – projekt budowlany w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia,

 

 

Informacja o godzinach pracy

Informujemy że w dniach od 24 – 28 czerwca 2019 Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o. o.  będzie  czynny do godz. 14:00.