UWAGA-zmiana terminu składania ofert oraz załączników nr 1, 3 – dotyczy przetargu 605297-N-2019 (ZP-4/2019)

UWAGA-zmiana terminu składania ofert oraz załączników nr 1, 3 – dotyczy przetargu 605297-N-2019 (ZP-4/2019),  jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na stosowanie przez Wykonawcę ww. zamówienia standardowego wzoru umowy, z zastrzeżeniem zawarcia w jego treści postanowień wymienionych w załączniku nr 3 do SIWZ. W konsekwencji nieaktualne stają się odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców w zakresie dotyczącym zmiany umowy.

Dotyczy przetargu pn. „Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego” prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ZP-4/2019.
ogloszenie 540223246-N-2019
Specyfikacja isotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załącznik nr 1 -opis przedmiotu zamówienia (OPZ), dane techniczne zamiatarki wraz z podwoziem
załącznik-nr-2 -formularz oferty
załącznik nr 3 -wzór umowy
załącznik-nr-4 -oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
załącznik-nr-5 -oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
załącznik-nr-6 -oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
załącznik-nr-7 -wykaz wykonanych dostaw

UWAGA-zmiana terminu składania ofert – dotyczy przetargu 605297-N-2019 (ZP-4/2019 )

Dotyczy przetargu pn. „Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego” prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ZP-4/2019.
ogloszenie_605297-N-2019

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ  – dotyczy przetargu 605297-N-2019 (ZP-4/2019 )

Dotyczy przetargu pn. „Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego” prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ZP-4/2019.
Wyjaśnienie dotyczące SIWZ -cz 1

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ  – dotyczy przetargu 605297-N-2019 ( ZP-4/2019 )

Dotyczy przetargu pn. „Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego” prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ZP-4/2019.
Wyjaśnienie dotyczące SIWZ – informacja

Ogłoszenie przetargu nr 605297-N-2019 z dnia 2019-10-03

Ogłoszenie nr 605297-N-2019Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego” prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ZP-4/2019.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (OPZ), dane techniczne zamiatarki wraz z podwoziem

załącznik nr 2 – formularz oferty

załącznik nr 3 – wzór umowy

załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 6 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

załącznik nr 7 – wykaz wykonanych dostaw

Rozbudowa sieci wodociągowej

Informujemy, że z dniem 9 września rozpoczęta została budowa sieci wodociągowej mająca na celu połączenie m. Góra z m. Stara Górka.

Sieć o średnicy 160 mm będzie miała ok 2213 m długości.

Stacja Uzdatniania Wody w m. Góra jako jedyna nie jest połączona z inną stacją wodociągową.

Pozostałe 7 stacji na terenie gm. Pobiedziska połączonych jest ze sobą tak, aby w przypadku awarii wodociągowej lub przerwy w dostawie energii elektrycznej dostarczyć wodę dla Mieszkańców z innych obiektów wodociągowych.

Celem powyższej inwestycji jest utworzenie połączenia pierścieniowego, zwiększenie ciśnienia w sieci wodociągowej, polepszenie jakości wody oraz zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości dostaw.

Mając na uwadze aspekt ekologiczny, budowa sieci wodociągowej będzie wykonana w części metodą przewiertu sterowanego. Jest to kosztowna metoda, pozwoli jednak zachować w stanie nienaruszonym większość starodrzewia.

Ze względu na mogące wystąpić utrudnienia komunikacyjne, prosimy Mieszkańców o wyrozumiałość oraz dojazd do miejscowości Góra i Jankowo od strony Biskupic, co znacznie usprawni budowę sieci w drodze z Promna do m. Góra.

Planowany termin zakończenia prac to styczeń 2020 r.

Kolejnym etapem rozwoju infrastruktury będzie wykonanie projektu zastępczej studni głębinowej oraz w przyszłości zbiornika retencyjnego, zapewniającego pełne zabezpieczenie Mieszkańców w wodę o wysokim ciśnieniu.

Informacja o czasie pracy

Informujemy, że w dniach  od 27 do 30 sierpnia 2019r  Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. będzie czynny do godziny 14:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu o nr 579528-N-2019 z dnia 2019-07-29 (ZP-3/2019)

Wymiana  pokrycia  dachu  z  dachówki  oraz płyt azbestowo-cementowych  na  blachodachówkę  karpiówkę  w kolorze ceglanym w pojedynczą koronkę w kolorze ceglanym wraz z  utylizacją azbestu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pobiedziskach,  ul. Półwiejska 2.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o czasie pracy

Informujemy, że dnia 16 sierpnia 2019r  Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. będzie nieczynny.