Uwaga – przerwa w dostawie wody

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. informuje, że w dniu  04.06.2020 r.   (czwartek)  w  godz.  od  09 00    do   1400  

nastąpi przerwa w dostawie wody w Pobiedziskach w  ul.: Armii Poznań, M. Jackowskiego, P. Wawrzyniaka, Mieszka I,  A. Biedrzyckiego,  J. Kostrzewskiego,  B. Chrobrego, K. Marcinkowskiego.

Informacja o prowadzonym PSZOK, MPSZOK oraz odbiorze przeterminowanych lekarstw z aptek w 2020 r.

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. informuje, że w roku 2020 w Borówku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych kontynuuje swoją działalność. Punkt otwarty będzie we wtorki i środy w godzinach od 7.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 7.00 do 14.00.
W roku 2020 będziemy prowadzić również Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz odbierać przeterminowane lekarstwa z aptek.

Poniżej zamieszczamy regulaminy PSZOK oraz MPSZOK:

Regulamin PSZOK        Regulamin MPSZOK

Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów przez MPSZOK oraz z aptek:

Harmonogram MPSZOK Miasto i Gmina Pobiedziska         Harmonogram dla APTEK

Podziękowanie – Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu

Od 05.05.2020r prowadzimy PSZOK.

W dniu  29.04.2020 r w siedzibie ZM GOAP w Poznaniu Prezes Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o   Szymon Stachowiak podpisał umowę na prowadzenie Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). W związku z tym od środy 5.05.2020 r., mieszkańcy gminy Pobiedziska mogą dostarczać odpady do PSZOK w Borówku na zasadach określonych w regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Uwaga – przerwa w dostawie wody

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 29.04.2020r.  (środa) w godz. od 09 00  do 14 00  

nastąpi przerwa w dostawie wody w Pobiedziskach w n/w ulicach:

Półwiejskiej ( od Czerniejewskiej w stronę Niecałej ), Gnieźnieńskiej, Spadzistej, Niecałej , Łąkowej, Działkowej.

Uwaga – przerwa w dostawie wody

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 16.04.2020 r.  (czwartek) w godz. od   9 00   do   15 00  

nastąpi przerwa w dostawie wody w m. Gorzkie Pole oraz w m. Jerzyn

KOMUNIKAT ZAKŁADU KOMUNALNEGO W POBIEDZISKACH SP. Z O.O.