Projekty


Uchwała nr 35/XCVIII/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w Murowanej Goślinie z dnia 30-10-2017r.

treść uchwały nr 35/XCVIII/2017.uzasadnienie podjęcia uchwały nr 35/XCVIII/2017

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ogłasza taryfy  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pobiedziska na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

wysokość cen i stawki opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018wysokość cen i stawki opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018


Uchwała nr 23/XCV/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w Murowanej Goślinie z dnia 29-05-2017r.

Przedłuża się czas obowiązywania taryf spółki Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Pobiedziskach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pobiedziska zatwierdzonej uchwałą nr 45/LXXXII/2015 z dnia 03.12.2015, na okres od 01.07.2017 do 31.12.2017r.

wysokość cen i stawki opłat na okres od 01.07.2017  do 31.12.2017


Uchwała nr 11/XCII/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w Murowanej Goślinie z dnia 22-02-2017r.

Przedłuża się czas obowiązywania taryf spółki Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Pobiedziskach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pobiedziska zatwierdzonej uchwałą nr 45/LXXXII/2015 z dnia 03.12.2015, na okres od 01.03.2017 do 30.06.2017r.

wysokość cen i stawki opłat na okres od 01.03.2017  do 30.06.2017


Uchwała nr 35/XC/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w Murowanej Goślinie z dnia 19-12-2016r.

Przedłuża się czas obowiązywania taryf spółki Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Pobiedziskach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pobiedziska zatwierdzonej uchwałą nr 45/LXXXII/2015 z dnia 03.12.2015, na okres od 01.01.2017 do 28.02.2017r.

wysokość cen i stawki opłat na okres od 01.012017  do 28.02.2017


Uchwała nr 45/LXXXV/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego “Puszcza Zielonka” w Murowanej Goślinie z dnia 03-12-2015r.

Zatwierdzenie taryf spółki Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2016r. na terenie Gminy Pobiedziska.

wysokość cen i stawki opłat na rok 2016

 


Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska :

Zatwierdzone taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z ubiegłych lat.

wysokość cen i stawki opłat na rok 2014-2015

 

wysokość cen i stawki opłat na rok 2013-2014

 

wysokość cen i stawki opłat na rok 2012-2013

 

wysokość cen i stawki opłat na rok 2011-2012

 

wysokość cen i stawki opłat na rok 2009-2010