FUNDUSZ Z BUDŻETU PAŃSTWA

Informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach „Wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego”