Informacja z otwarcia ofert na zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. na rok 2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy ZP-3/2018, przetarg na „Zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.” na rok 2019

Wyjaśnienia do treści SIWZ-ZP_3_2018      (Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ z dnia 08.11.2018)

 

Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego

Zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego przetargu można uzyskać poniżej:

ogłoszenie o zamówieniu nr 538037-N-2018 BZP poniżej: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia poniżej:blue-pdf

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Informujemy, że zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie zakupu oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje na temat zawiadomienia o unieważnieniu przetargu można uzyskać poniżej:

Rozstrzygnięcie przetargu na zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów

Uwaga: PRZETARG ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY

Rozstrzygnięcie przetargu na: zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.

Informacja o rozstrzygnieciu przetargu poniżej:

Informacja z otwarcia ofert dotyczących zakupu oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów

Uwaga: PRZETARG ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY

Informacja z otwarcia ofert dotyczących zakupu oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 21-02-2018 poniżej: