Informacja o wyborze oferty w przetargu na zakup paliwa.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Pobiedziskach.

szczegółowe informacje o wyborze oferty:

Informacja z otwarcia ofert na zakup paliwa.

Informacje z otwarcia ofert na zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Pobiedziskach.

szczegółowe informacje z otwarcia ofert:

Ogłoszenie nr 40505 o udzieleniu zamówienia

Szczegóły związane z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia dostawy na zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Pobiedziskach.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego przetargu można uzyskać poniżej:

ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniablue-pdf załącznik nr1 – formularz ofertyblue-pdf
załącznik nr2 – treść umowyblue-pdf załącznik nr3 – oświadczenieblue-pdf załącznik nr4 – zmiany w ogłoszeniublue-pdf

Ogłoszenie nr 31863. o udzieleniu zamówienia.

Szczegóły związane z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia na zakup w formie leasingu operacyjnego nowej koparko-ładowarki.

szczegółowy opis ogłoszenia poniżej:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

Szczegóły związane z zamiarem zawarcia umowy – dostawy, dotyczące zakupu w formie leasingu operacyjnego nowej koparko-ładowarki.

szczegółowy opis ogłoszenia poniżej:

blue-pdf

Unieważnienie publicznego przetargu

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ogłasza unieważnienie przetargu ustnego na wynajem lokalu garażowego w Pobiedziskach przy ul.Gnieźnieńskiej 27

Szczegóły ogłoszenia o unieważnieniu przetargu w sprawie wynajmu lokalu garażowego.

blue-pdf

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ogłasza unieważnienie przetargu w sprawie zakupu w formie leasingu operacyjnego nowej koparko-ładowarki.

Szczegóły ogłoszenia o unieważnieniu przetargu w sprawie zakupu koparko-ładowarki.

blue-pdf

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ogłasza publiczny przetarg na zakup w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego przetargu można uzyskać poniżej.

pisemne ogłoszenie przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniablue-pdf załącznik nr1 – formularz ofertyblue-pdf
załącznik nr2 – treść umowyblue-pdf załącznik nr3 – oświadczenieblue-pdf załącznik nr4 – wykaz dostawblue-pdf

UWAGA:  Zmiany w ogłoszeniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

poprawiona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia blue-pdf

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT: w sprawie zakupu w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki.

blue-pdf

Publiczny przetarg ustny nieograniczony

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu garażowego położonego w Pobiedziskach.

Pod nr telefonu 61 8177074 pani Irena Krygier będzie udzielać wszelkich informacji na temat stanu technicznego lokalu oraz przedstawi zainteresowanym szczegóły ogłoszonego przetargu.

 

blue-pdfszczegóły przetargu ustnego