Ogłoszenie nr 40505 o udzieleniu zamówienia

Szczegóły związane z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia dostawy na zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Pobiedziskach.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego przetargu można uzyskać poniżej:

ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniablue-pdf załącznik nr1 – formularz ofertyblue-pdf
załącznik nr2 – treść umowyblue-pdf załącznik nr3 – oświadczenieblue-pdf załącznik nr4 – zmiany w ogłoszeniublue-pdf
Posted in Przetargi.