Fundusze Europejskie

Informujemy że otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach:    „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”