Zapytania ofertowe (sektorowe, podprogowe)

LP DATA PUBLIKACJI TERMIN SKŁADANIA OFERT OPIS ZAMÓWIENIA
P/2/2022 28.11.2022
      15.12.2022          godzina  10:00  Dostawa koparki kołowej z osprzętem  na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego.

Link do platformy przetargowej

P/1/2022 20.09.2022       04.10.2022          godzina  10:00 Dostawa samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego.

Link do platformy przetargowej

P/2/2021 02.12.2021     22.12.2021        godzina  10:00
Dostawa samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego

Link do platformy zakupowej

P/1/2021 20.09.2021     04.10.2021      godzina  10:00
 Dostawa samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego.

Link do platformy przetargowej