Zapytania ofertowe (sektorowe, podprogowe)

LP DATA PUBLIKACJI TERMIN SKŁADANIA OFERT OPIS ZAMÓWIENIA
P/1/2021 20.09.2021     04.10.2021      godzina  10:00
 Dostawa samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego.

Link do platformy przetargowej

P/2/2021 02.12.2021     20.12.2021        godzina  10:00
Dostawa samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego

Link do platformy zakupowej