Zapytania ofertowe (sektorowe, podprogowe)

LP DATA PUBLIKACJI TERMIN SKŁADANIA OFERT OPIS ZAMÓWIENIA
P/1/2023  22.09.2023  03.10.2023 godzina 10:00   Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów w celu dostarczania wody pitnej do sieci wodociągowej

lub kierowania takimi sieciami i odprowadzania ścieków w latach 2024-2025 –  TARYFA C”

Link do platformy przetargowej

P/2/2022 28.11.2022 15.12.2022          godzina  10:00 Dostawa koparki kołowej z osprzętem  na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego.

Link do platformy przetargowej

P/1/2022 20.09.2022 04.10.2022          godzina  10:00
Dostawa samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego.

Link do platformy przetargowej

P/2/2021 02.12.2021 22.12.2021        godzina  10:00  

Dostawa samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego

Link do platformy zakupowej

P/1/2021 20.09.2021 04.10.2021      godzina  10:00 Dostawa samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego.

Link do platformy przetargowej