O Radzie Nadzorczej


W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą następujące osoby:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej:   Felicja Tokarska

Członek rady: Jędrzej Bujny

Członek rady:  Michał Podsada