O Radzie Nadzorczej


W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą następujące osoby:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej:   Felicja Tokarska

Członek rady:  Jacek Ślusarek

Członek rady:  Piotr Gruszka