Oczyszczanie miasta

UWAGA ważna wiadomość !

Informujemy, że z dniem 01.06.2017r. nastąpiła zmiana siedziby Zakładu Oczyszczania Miasta. Dotychczasowy adres zakładu przy ul.Powstańców Wielkopolskich 28 w Pobiedziskach jest nieaktualny.
Aktualnie biuro przyjmowania zleceń znajduje się przy ul.Poznańskiej 58 w Pobiedziskach.
Numer telefonu, pod którym przyjmowane są zgłoszenia, nie uległ zmianie i jest następujący: tel. 61 8154 469

 

Zakład Oczyszczania Miasta świadczy wiele usług komunalnych. W naszym posiadaniu są specjalistyczne pojazdy i sprzęt. Wykonujemy prace na rzecz gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji.

W ramach podstawowego zakresu świadczymy usługi wywozu nieczystości płynnych (ścieków z szamba), wywóz nieczystości stałych (śmieci), mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic, chodników i placów, prace porządkowe, zimowe utrzymanie ulic na terenie Pobiedzisk, zbieranie z terenu gminy surowców wtórnych.

Świadczymy usługi transportu gruzu i odpadów wielkogabarytowych oraz zakładania i utrzymania zieleni takie jak koszenie terenów zielonych, placów zabaw, rowów, cięcie żywopłotów, wycinanie i obcinanie drzew, pielęgnacja trawników, drzew i krzewów, obsługa zieleni miejskiej.

Zakład Komunalny w Pobiedziskach zajmuje się również pielęgnacją terenów zielonych na terenie miasta i gminy Pobiedziska. Do naszych zadań należy dbanie o istniejącą już roślinność. Ponadto, realizujemy plany dotyczące nowych nasadzeń. Na przestrzeni lat wykonaliśmy kilka nowych skwerów.

Dbamy o to, aby Gmina Pobiedziska wyróżniała się czystością, kolorowymi nasadzeniami kwiatów jednorocznych oraz zadbaną zielenią.