Oczyszczalnie ścieków

Zakład Komunalny nadzoruje pracę dwóch oczyszczalni ścieków:

  • Pobiedziska (Nadrożno)
  • Kociałkowa Górka

oraz eksploatuje sieci kanalizacyjne. Oczyszczalnia w Pobiedziskach oparta jest na technologii mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków ze wspomaganiem chemicznym, natomiast w Kociałkowej Górce podstawą działania jest proces niskoobciążonego osadu czynnego ze stabilizacją tlenową osadu oraz biologiczną nitryfikacją i denitryfikacją. Czynności te zachodzą w jednokomorowym reaktorze biologicznym SBR z minimalnym wspomaganiem chemicznym
.