Oczyszczalnia ścieków

Zakład Komunalny nadzoruje pracę  oczyszczalni ścieków:

  • Kociałkowa Górka

Oczyszczalnia w Kociałkowej Górce:  podstawą działania jest proces niskoobciążonego osadu czynnego ze stabilizacją tlenową osadu oraz biologiczną nitryfikacją i denitryfikacją.
Czynności te zachodzą w jednokomorowym reaktorze biologicznym SBR z minimalnym wspomaganiem chemicznym
.