Wyjaśnienia dotyczące SIWZ – dotyczy przetargu 605297-N-2019 (ZP-4/2019)

Dotyczy przetargu pn. „Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego” prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ZP-4/2019.      ogloszenie 540225260-N-2019

 

Wyjaśnienie dotyczące SIWZ po zmianach z dnia 18-10-2019

UWAGA – w związku z wyjaśnieniami do SIWZ po zmianach,  wprowadzono korektę do załączników (zaznaczono kolorem czerwonym):

załącznik nr 1   –  opis przedmiotu zamówienia (OPZ), dane techniczne zamiatarki wraz z podwoziem

załącznik nr 3   –  istotne postanowienia do umowy

 

 

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ – dotyczy przetargu 605297-N-2019 (ZP-4/2019 )

Dotyczy przetargu pn. „Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego” prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ZP-4/2019.

Wyjaśnienie dotyczące SIWZ po zmianach z dnia 18-10-2019

UWAGA-zmiana terminu składania ofert oraz załączników nr 1, 3 – dotyczy przetargu 605297-N-2019 (ZP-4/2019)

UWAGA-zmiana terminu składania ofert oraz załączników nr 1, 3 – dotyczy przetargu 605297-N-2019 (ZP-4/2019),  jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na stosowanie przez Wykonawcę ww. zamówienia standardowego wzoru umowy, z zastrzeżeniem zawarcia w jego treści postanowień wymienionych w załączniku nr 3 do SIWZ. W konsekwencji nieaktualne stają się odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców w zakresie dotyczącym zmiany umowy.

Dotyczy przetargu pn. „Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego” prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ZP-4/2019.
ogloszenie 540223246-N-2019
Specyfikacja isotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załącznik nr 1 -opis przedmiotu zamówienia (OPZ), dane techniczne zamiatarki wraz z podwoziem
załącznik-nr-2 -formularz oferty
załącznik nr 3 -istotne postanowienia do umowy
załącznik-nr-4 -oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
załącznik-nr-5 -oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
załącznik-nr-6 -oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
załącznik-nr-7 -wykaz wykonanych dostaw

UWAGA-zmiana terminu składania ofert – dotyczy przetargu 605297-N-2019 (ZP-4/2019 )

Dotyczy przetargu pn. „Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego” prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ZP-4/2019.
ogloszenie 540221538-N-2019

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ  – dotyczy przetargu 605297-N-2019 (ZP-4/2019 )

Dotyczy przetargu pn. „Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego” prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ZP-4/2019.
Wyjaśnienie dotyczące SIWZ -cz 1

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ  – dotyczy przetargu 605297-N-2019 ( ZP-4/2019 )

Dotyczy przetargu pn. „Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego” prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ZP-4/2019.
Wyjaśnienie dotyczące SIWZ – informacja

Ogłoszenie przetargu nr 605297-N-2019 z dnia 2019-10-03

Ogłoszenie nr 605297-N-2019Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego” prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ZP-4/2019.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (OPZ), dane techniczne zamiatarki wraz z podwoziem

załącznik nr 2 – formularz oferty

załącznik nr 3 – wzór umowy

załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 6 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

załącznik nr 7 – wykaz wykonanych dostaw

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu o nr 579528-N-2019 z dnia 2019-07-29 (ZP-3/2019)

Wymiana  pokrycia  dachu  z  dachówki  oraz płyt azbestowo-cementowych  na  blachodachówkę  karpiówkę  w kolorze ceglanym w pojedynczą koronkę w kolorze ceglanym wraz z  utylizacją azbestu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pobiedziskach,  ul. Półwiejska 2.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie nr 579528-N-2019 z dnia 2019-07-29

Ogłoszenie o przetargu: „Wymiana pokrycia dachu z dachówki oraz z płyt azbestowo-cementowych na blachodachówkę karpiówkę w pojedynczą koronkę w kolorze ceglanym, wraz z utylizacją azbestu z budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pobiedziskach, ul. Półwiejska 2” prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o.  ZP-3/2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PUBLICZNEGO (SIWZ)

Pozwolenie na budowę

załącznik nr 1  –  kosztorys, przedmiar robót (opis przedmiotu zamówienia),

załącznik nr 2  –  formularz oferty,

załącznik nr 3  –  wzór umowy,

załącznik nr 4  –  oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

załącznik nr 5  –  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

załącznik nr 6  –  oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,

załącznik nr 7  –  wykaz wykonanych robót budowlanych/usług,

załącznik nr 8  –  wykaz osób,

załącznik nr 9  –  projekt budowlany w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia