Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego

Zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego przetargu można uzyskać poniżej:

ogłoszenie o zamówieniu nr 538037-N-2018 BZP poniżej: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia poniżej:blue-pdf

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Informujemy, że zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie zakupu oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje na temat zawiadomienia o unieważnieniu przetargu można uzyskać poniżej:

Rozstrzygnięcie przetargu na zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów

Uwaga: PRZETARG ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY

Rozstrzygnięcie przetargu na: zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.

Informacja o rozstrzygnieciu przetargu poniżej:

Informacja z otwarcia ofert dotyczących zakupu oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów

Uwaga: PRZETARG ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY

Informacja z otwarcia ofert dotyczących zakupu oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 21-02-2018 poniżej:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup paliwa

Uwaga: PRZETARG ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY

Zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego przetargu można uzyskać poniżej:

ogłoszenie o zamówieniu poniżej: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia poniżej:blue-pdf

Unieważnienie postępowania przetargowego.

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Pobiedziskach unieważnia postępowanie na realizację zadania pod nazwą: “Zakup w formie leasingu operacyjnego samochodu specjalistycznego z zabudową ssąco-ciśnieniową do czyszczenia sieci kanalizacyjnej”.

szczegółowe informacje unieważnienia przetargu:

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ z 3.06.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego w sprawie zakupu w formie leasingu operacyjnego samochodu specjalistycznego z zabudową ssąco-ciśnieniową do czyszczenia sieci kanalizacyjnych.

Szczegółowe zapytania i odpowiedzi w sprawie przetargu poniżej:

Ponowne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup pojazdu specjalistycznego..

Szczegóły związane z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia na nabycie samochodu specjalistycznego z zabudową ssąco-ciśnieniową do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w ramach leasingu operacyjnego dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Pobiedziskach.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego przetargu można uzyskać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załącznik nr1 – formularz ofertyblue-pdf załącznik nr2 – treśc umowyblue-pdf załącznik nr3 – oświadczenieblue-pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Pobiedziskach unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup w formie leasingu operacyjnego samochodu specjalistycznego z zabudową ssąco-ciśnieniową do czyszczenia sieci kanalizacyjnej.

szczegółowe informacje unieważnienia przetargu:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Szczegóły związane z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia na nabycie samochodu specjalistycznego z zabudową ssąco-ciśnieniową do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w ramach leasingu operacyjnego dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Pobiedziskach.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego przetargu można uzyskać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załącznik nr1 – formularz ofertyblue-pdf załącznik nr2 – treśc umowyblue-pdf załącznik nr3 – oświadczenieblue-pdf