Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ogłasza publiczny przetarg na zakup w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego przetargu można uzyskać poniżej.

pisemne ogłoszenie przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniablue-pdf załącznik nr1 – formularz ofertyblue-pdf
załącznik nr2 – treść umowyblue-pdf załącznik nr3 – oświadczenieblue-pdf załącznik nr4 – wykaz dostawblue-pdf

UWAGA:  Zmiany w ogłoszeniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

poprawiona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia blue-pdf

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT: w sprawie zakupu w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki.

blue-pdf

Posted in Przetargi.