Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

Szczegóły związane z zamiarem zawarcia umowy – dostawy, dotyczące zakupu w formie leasingu operacyjnego nowej koparko-ładowarki.

szczegółowy opis ogłoszenia poniżej:

blue-pdf

Posted in Przetargi.