Informacja z otwarcia ofert dotyczących przetargu o nr 636572-N-2019 (ZP-5/2019)

Dotyczy przetargu pn. „Hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL)  do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby  Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o ZP-5/2019”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZP-5 2019

Posted in Przetargi.