Wyjaśnienia dotyczące SIWZ – dotyczy przetargu 636572-N-2019

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ – dotyczące przetargu 636572-N-2019 pn. “Hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.” (ZP-5/2019).

wyjasnienia dotyczące SIWZ

Posted in Przetargi.