Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu o nr 605297-N-2019 z dnia 03.10.2019 (ZP-4/2019)

Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Posted in Przetargi.