Wyjaśnienia dotyczące SIWZ – dotyczy przetargu 605297-N-2019 (ZP-4/2019)

Dotyczy przetargu pn. „Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego” prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ZP-4/2019.    ogloszenie 540237144-N-2019

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ_czesc_III    Wyjaśnienia dotyczące SIWZ_czesc_IIIA

UWAGA – w związku z wyjaśnieniami do SIWZ po zmianach,  wprowadzono korektę do załączników (zaznaczono kolorem czerwonym):

załącznik nr 1  – opis przedmiotu zamówienia (OPZ), dane techniczne zamiatarki wraz z podwoziem

załącznik nr 3  –  istotne postanowienia do umowy

Posted in Przetargi.