Piknik Ekologiczny.

IX Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny.

Informujemy, że dnia 10 czerwca 2017r. w godzinach od 10.30 do 15.30 na boisku przy Zespole Szkół w Pobiedziskach przy ul.Kostrzyńskiej 23 odbędzie się IX Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.

Ponowne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup pojazdu specjalistycznego..

Szczegóły związane z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia na nabycie samochodu specjalistycznego z zabudową ssąco-ciśnieniową do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w ramach leasingu operacyjnego dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Pobiedziskach.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego przetargu można uzyskać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załącznik nr1 – formularz ofertyblue-pdf załącznik nr2 – treśc umowyblue-pdf załącznik nr3 – oświadczenieblue-pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Pobiedziskach unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup w formie leasingu operacyjnego samochodu specjalistycznego z zabudową ssąco-ciśnieniową do czyszczenia sieci kanalizacyjnej.

szczegółowe informacje unieważnienia przetargu:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Szczegóły związane z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia na nabycie samochodu specjalistycznego z zabudową ssąco-ciśnieniową do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w ramach leasingu operacyjnego dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Pobiedziskach.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego przetargu można uzyskać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załącznik nr1 – formularz ofertyblue-pdf załącznik nr2 – treśc umowyblue-pdf załącznik nr3 – oświadczenieblue-pdf

Informacja o wyborze oferty w przetargu na zakup paliwa.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Pobiedziskach.

szczegółowe informacje o wyborze oferty:

Informacja z otwarcia ofert na zakup paliwa.

Informacje z otwarcia ofert na zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Pobiedziskach.

szczegółowe informacje z otwarcia ofert:

Uchwała nr 11 / XCII / 2017

Szczegóły Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego “Puszcza Zielonka” w Murowanej Goślinie z dnia 22 lutego 2017r.

w sprawie:

przedłużenia czasu obowiązywania taryfy Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 marca do 30 czerwca 2017r. na terenie gminy Pobiedziska.

Ogłoszenie nr 40505 o udzieleniu zamówienia

Szczegóły związane z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia dostawy na zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Pobiedziskach.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego przetargu można uzyskać poniżej:

ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniablue-pdf załącznik nr1 – formularz ofertyblue-pdf
załącznik nr2 – treść umowyblue-pdf załącznik nr3 – oświadczenieblue-pdf załącznik nr4 – zmiany w ogłoszeniublue-pdf

Ogłoszenie nr 31863. o udzieleniu zamówienia.

Szczegóły związane z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia na zakup w formie leasingu operacyjnego nowej koparko-ładowarki.

szczegółowy opis ogłoszenia poniżej:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

Szczegóły związane z zamiarem zawarcia umowy – dostawy, dotyczące zakupu w formie leasingu operacyjnego nowej koparko-ładowarki.

szczegółowy opis ogłoszenia poniżej:

blue-pdf