Obowiązujące taryfy opłat do 28.02.2017

Uchwała nr 35/XC/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w Murowanej Goślinie z dnia 19-12-2016r.

Przedłuża się czas obowiązywania taryf spółki Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Pobiedziskach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pobiedziska zatwierdzonej uchwałą nr 45/LXXXII/2015 z dnia 03.12.2015, na okres od 01.01.2017 do 28.02.2017r.

wysokość cen i stawki opłat na okres od 01.012017  do 28.02.2017

 

Unieważnienie publicznego przetargu

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ogłasza unieważnienie przetargu ustnego na wynajem lokalu garażowego w Pobiedziskach przy ul.Gnieźnieńskiej 27

Szczegóły ogłoszenia o unieważnieniu przetargu w sprawie wynajmu lokalu garażowego.

blue-pdf

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ogłasza unieważnienie przetargu w sprawie zakupu w formie leasingu operacyjnego nowej koparko-ładowarki.

Szczegóły ogłoszenia o unieważnieniu przetargu w sprawie zakupu koparko-ładowarki.

blue-pdf

Informacja w sprawie KASY

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 30 grudnia 2016r. (piątek) KASA przy ul.Poznańskiej 58 w Pobiedziskach będzie NIECZYNNA.

Za utrudnienia P R Z E P R A S Z A M Y.

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ogłasza publiczny przetarg na zakup w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego przetargu można uzyskać poniżej.

pisemne ogłoszenie przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniablue-pdf załącznik nr1 – formularz ofertyblue-pdf
załącznik nr2 – treść umowyblue-pdf załącznik nr3 – oświadczenieblue-pdf załącznik nr4 – wykaz dostawblue-pdf

UWAGA:  Zmiany w ogłoszeniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

poprawiona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia blue-pdf

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT: w sprawie zakupu w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki.

blue-pdf

Informacja w sprawie składowiska odpadów w Borówku.

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24 grudnia 2016r. składowisko odpadów w Borówku będzie nieczynne.

Publiczny przetarg ustny nieograniczony

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu garażowego położonego w Pobiedziskach.

Pod nr telefonu 61 8177074 pani Irena Krygier będzie udzielać wszelkich informacji na temat stanu technicznego lokalu oraz przedstawi zainteresowanym szczegóły ogłoszonego przetargu.

 

blue-pdfszczegóły przetargu ustnego

Zawiadomienie w sprawie likwidacji stanowiska KASOWEGO

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017r. ulega likwidacji stanowisko kasowe w budynku Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach przy ul.Poznańskiej 58.

Wpłaty za usługi świadczone przez Zakład Komunalny sp. z o.o. będzie przyjmował (bez dodatkowych opłat) Pobiedzisko – Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach przy ul. Tysiąclecia 15 oraz filia Pobiedzisko – Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Biskupicach przy ul.Mieszka I nr 8

blue-pdf

 

tutaj oficjalne pismo w powyższej sprawie

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA i GMINY POBIEDZISKA

Zarządzenie Nr VII / 262 / 2016

Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 3 marca 2016

w sprawie:   określenia stawek czynszu w lokalach mieszkaniowego zasobu Gminy Pobiedziska.

blue-pdf

 

tutaj szczegóły zarządzenia