KOMUNIKAT ZAKŁADU KOMUNALNEGO W POBIEDZISKACH SP. Z O.O.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Pobiedziska!

Zwracamy się z ogromną prośbą o racjonalne zużycie wody.

Zalecamy podlewanie ogródków oraz napełnianie basenów w godzinach wieczornych i nocnych tj. od 2200 – 0500.

Informujemy, że obowiązuje całkowity zakaz poboru wody z hydrantów do innych celów niż przeciwpożarowych.

Jeżeli zauważycie Państwo przypadki korzystania z hydrantów prosimy niezwłocznie zgłaszać ten fakt do naszej Spółki ( pod nr tel. 618177584 ).

Niekontrolowane korzystanie z hydrantów prowadzi do okresowego pogorszenia jakości wody ( powietrze w sieci, ciemniejsza barwa).

Naszym celem jest realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla dobra wszystkich Mieszkańców.

Potrzebne jest współdziałanie,  gdyż tylko mądre i świadome podejście do problemu każdego z nas pozwoli racjonalnie wykorzystać wodę.

Posted in Bez kategorii.