Wywóz nieczystości.

LOGOWANIE  NA  KONTO  PORTALU

GOSPODARKA  ODPADAMI  KOMUNALNYMI

UWAGA!

Hasło użytkownika zostanie wysłane do Państwa listownie. W przypadku nieotrzymania listu, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z Urzędem Miasta i Gminy Czerniejewo z działem Gospodarki Odpadami.

Zgłaszanie reklamacji zdarzenia jest możliwe po poprawnym zalogowaniu się na indywidualnym koncie portalu: "GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI".


blue-pdfSzczegółowa instrukcja logowania na indywidualne konto

portalu:  "GOSPODARKA  ODPADAMI  KOMUNALNYMI"

 


 

Bezpośredni link do:

GMINNEGO  PORTALU  INTERNETOWEGO "CZERNIEJEWO"

PORTAL  INTERNETOWY GMINY CZERNIEJEWO