Informacja o wyborze oferty w przetargu na zakup paliwa.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Pobiedziskach.

szczegółowe informacje o wyborze oferty:

Informacja z otwarcia ofert na zakup paliwa.

Informacje z otwarcia ofert na zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Pobiedziskach.

szczegółowe informacje z otwarcia ofert:

Uchwała nr 11 / XCII / 2017

Szczegóły Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego “Puszcza Zielonka” w Murowanej Goślinie z dnia 22 lutego 2017r.

w sprawie:

przedłużenia czasu obowiązywania taryfy Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 marca do 30 czerwca 2017r. na terenie gminy Pobiedziska.

Ogłoszenie nr 40505 o udzieleniu zamówienia

Szczegóły związane z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia dostawy na zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Pobiedziskach.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego przetargu można uzyskać poniżej:

ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniablue-pdf załącznik nr1 – formularz ofertyblue-pdf
załącznik nr2 – treść umowyblue-pdf załącznik nr3 – oświadczenieblue-pdf załącznik nr4 – zmiany w ogłoszeniublue-pdf

Ogłoszenie nr 31863. o udzieleniu zamówienia.

Szczegóły związane z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia na zakup w formie leasingu operacyjnego nowej koparko-ładowarki.

szczegółowy opis ogłoszenia poniżej:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

Szczegóły związane z zamiarem zawarcia umowy – dostawy, dotyczące zakupu w formie leasingu operacyjnego nowej koparko-ładowarki.

szczegółowy opis ogłoszenia poniżej:

blue-pdf

Obowiązujące taryfy opłat do 28.02.2017

Uchwała nr 35/XC/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w Murowanej Goślinie z dnia 19-12-2016r.

Przedłuża się czas obowiązywania taryf spółki Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Pobiedziskach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pobiedziska zatwierdzonej uchwałą nr 45/LXXXII/2015 z dnia 03.12.2015, na okres od 01.01.2017 do 28.02.2017r.

wysokość cen i stawki opłat na okres od 01.012017  do 28.02.2017

 

Unieważnienie publicznego przetargu

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ogłasza unieważnienie przetargu ustnego na wynajem lokalu garażowego w Pobiedziskach przy ul.Gnieźnieńskiej 27

Szczegóły ogłoszenia o unieważnieniu przetargu w sprawie wynajmu lokalu garażowego.

blue-pdf

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ogłasza unieważnienie przetargu w sprawie zakupu w formie leasingu operacyjnego nowej koparko-ładowarki.

Szczegóły ogłoszenia o unieważnieniu przetargu w sprawie zakupu koparko-ładowarki.

blue-pdf

Informacja w sprawie KASY

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 30 grudnia 2016r. (piątek) KASA przy ul.Poznańskiej 58 w Pobiedziskach będzie NIECZYNNA.

Za utrudnienia P R Z E P R A S Z A M Y.