PIKNIK EKOLOGICZNY 11-06-2022

KOMUNIKAT ZAKŁADU KOMUNALNEGO W POBIEDZISKACH SP. Z O.O.

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. informuje o nowym regulaminie  PSZOK:

Regulamin PSZOK w Borówku

KOMUNIKAT ZAKŁADU KOMUNALNEGO W POBIEDZISKACH SP. Z O.O.

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. informuje,  że w dniu 25.05.2022 r.  (środa) w godz. od 09 00  do 15 00
 z powodu awarii wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w m. Góra.

Przepraszamy za utrudnienia.

KOMUNIKAT ZAKŁADU KOMUNALNEGO W POBIEDZISKACH SP. Z O.O.

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. informuje, że prace drogowe na odcinku drogi dojazdowej do PSZOK w Borówku zostały zakończone,  dojazd ulicą Klasztorną i Półwiejską jest już możliwy.

KOMUNIKAT ZAKŁADU KOMUNALNEGO W POBIEDZISKACH SP. Z O.O.

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 26.05.2022 r.  (czwartek) w godz. od 09 00  do 14 00     nastąpi przerwa w dostawie wody w ul.  Osiedlowej,  Leśnej  oraz  Spacerowej  w m. Jerzykowo.

KOMUNIKAT ZAKŁADU KOMUNALNEGO W POBIEDZISKACH SP. Z O.O.

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. informuje,  że w ramach legalizacji przyrządów pomiarowych na terenie gm. Pobiedziska,  została wznowiona wymiana wodomierzy w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Wymiana wodomierzy jest bezpłatna.

Pracownicy posiadają  przy sobie legitymację służbową.

W/w prace prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-15.00.

Prosimy w tych dniach o umożliwienie pracownikom Spółki dostępu do wodomierzy.

Każdorazowo można zweryfikować fakt wymiany wodomierza dzwoniąc od poniedziałku do piątku pod numer tel. 618977305 lub 618177584
w godzinach od 0700– 1500.

KOMUNIKAT ZAKŁADU KOMUNALNEGO W POBIEDZISKACH SP. Z O.O.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Pobiedziska!

Zwracamy się z ogromną prośbą o racjonalne zużycie wody.

Zalecamy podlewanie ogródków oraz napełnianie basenów w godzinach wieczornych i nocnych tj. od 2200 – 0500.

Informujemy, że obowiązuje całkowity zakaz poboru wody z hydrantów do innych celów niż przeciwpożarowych.

Jeżeli zauważycie Państwo przypadki korzystania z hydrantów prosimy niezwłocznie zgłaszać ten fakt do naszej Spółki ( pod nr tel. 618177584 ).

Niekontrolowane korzystanie z hydrantów prowadzi do okresowego pogorszenia jakości wody ( powietrze w sieci, ciemniejsza barwa).

Naszym celem jest realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla dobra wszystkich Mieszkańców.

Potrzebne jest współdziałanie,  gdyż tylko mądre i świadome podejście do problemu każdego z nas pozwoli racjonalnie wykorzystać wodę.

Uwaga – przerwa w dostawie wody

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. informuje,  że w dniu 18.05.2022 r.  (środa)  w godz. od 10 00  do 13 00   nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Leśnej oraz Spacerowej w m. Jerzykowo.

Przepraszamy za utrudnienia.

Uwaga – przerwa w dostawie wody

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. informuje, że w dniu  09.05.2022    z powodu awarii sieci wodociągowej nastąpiła przerwa w dostawie wody w Pobiedziskach w n/w ulicach:

Zielona, Radosna

Przywrócenie działania sieci  planowane jest na godzinę 14:00

Przepraszamy za utrudnienia.

Uwaga – przerwa w dostawie wody

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. informuje, że w dniu  04.05.2022 ( środa)   do   24 00    z powodu awarii wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w Pobiedziskach w n/w ulicach:

Kaczyńska, Różana, T. Kutrzeby, Zaułek, Zawiła,  Kwiatowa.

Informujemy, że od godziny 19:30 w ul. T. Kutrzeby w Pobiedziskach podstawiony jest beczkowóz.

Przepraszamy za utrudnienia.