Tymczasowe zamknięcie składowiska odpadów w Borówku.

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Pobiedziskach informuje, że z powodu przeprowadzenia deratyzacji na Składowisku odpadów w Borówku przez dwie kolejne soboty 21 i 28 października 2017r. składowisko nie będzie przyjmowało odpadów – będzie zamknięte.

O zmianach powiadomimy osobnym komunikatem.

Unieważnienie postępowania przetargowego.

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Pobiedziskach unieważnia postępowanie na realizację zadania pod nazwą: „Zakup w formie leasingu operacyjnego samochodu specjalistycznego z zabudową ssąco-ciśnieniową do czyszczenia sieci kanalizacyjnej”.

szczegółowe informacje unieważnienia przetargu:

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ z 3.06.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego w sprawie zakupu w formie leasingu operacyjnego samochodu specjalistycznego z zabudową ssąco-ciśnieniową do czyszczenia sieci kanalizacyjnych.

Szczegółowe zapytania i odpowiedzi w sprawie przetargu poniżej:

Piknik Ekologiczny.

IX Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny.

Informujemy, że dnia 10 czerwca 2017r. w godzinach od 10.30 do 15.30 na boisku przy Zespole Szkół w Pobiedziskach przy ul.Kostrzyńskiej 23 odbędzie się IX Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.

Ponowne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup pojazdu specjalistycznego..

Szczegóły związane z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia na nabycie samochodu specjalistycznego z zabudową ssąco-ciśnieniową do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w ramach leasingu operacyjnego dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Pobiedziskach.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego przetargu można uzyskać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załącznik nr1 – formularz ofertyblue-pdf załącznik nr2 – treśc umowyblue-pdf załącznik nr3 – oświadczenieblue-pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Pobiedziskach unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup w formie leasingu operacyjnego samochodu specjalistycznego z zabudową ssąco-ciśnieniową do czyszczenia sieci kanalizacyjnej.

szczegółowe informacje unieważnienia przetargu:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Szczegóły związane z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia na nabycie samochodu specjalistycznego z zabudową ssąco-ciśnieniową do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w ramach leasingu operacyjnego dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Pobiedziskach.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego przetargu można uzyskać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załącznik nr1 – formularz ofertyblue-pdf załącznik nr2 – treśc umowyblue-pdf załącznik nr3 – oświadczenieblue-pdf

Informacja o wyborze oferty w przetargu na zakup paliwa.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Pobiedziskach.

szczegółowe informacje o wyborze oferty:

Informacja z otwarcia ofert na zakup paliwa.

Informacje z otwarcia ofert na zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Pobiedziskach.

szczegółowe informacje z otwarcia ofert:

Uchwała nr 11 / XCII / 2017

Szczegóły Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w Murowanej Goślinie z dnia 22 lutego 2017r.

w sprawie:

przedłużenia czasu obowiązywania taryfy Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 marca do 30 czerwca 2017r. na terenie gminy Pobiedziska.