Ogłoszenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Pobiedziska

 

DECYZJA TARYFA                                 TARYFA

 

Taryfa obowiązuje od   01.06.2018 R.

 

 

Zaproszenie na Piknik Ekologiczny 19.05.2018

Komunikat w sprawie ograniczenia korzystania z wody dla m. Góra i m. Jankowo

W związku z zaplanowaną modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Góra,  Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z.o.o.

wskazuje zasady korzystania z wody przez mieszkańców m. Góra oraz m. Jankowo:

   –  podlewanie ogródków działkowych wyłącznie w godzinach od 2300 – 500

   –  pobieranie wody do oprysków w godzinach od 2300 – 500

Okres obowiązywania w/w wyznacza się od  1 maja do  31 października 2018r.

Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego

Zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego przetargu można uzyskać poniżej:

ogłoszenie o zamówieniu nr 538037-N-2018 BZP poniżej: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia poniżej:blue-pdf

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Informujemy, że zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie zakupu oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje na temat zawiadomienia o unieważnieniu przetargu można uzyskać poniżej:

Rozstrzygnięcie przetargu na zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów

Uwaga: PRZETARG ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY

Rozstrzygnięcie przetargu na: zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.

Informacja o rozstrzygnieciu przetargu poniżej:

Informacja z otwarcia ofert dotyczących zakupu oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów

Uwaga: PRZETARG ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY

Informacja z otwarcia ofert dotyczących zakupu oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 21-02-2018 poniżej:

Prowadzimy PSZOK, MPSZOK oraz odbiór przeterminowanych lekarstw z Aptek w 2018 r.

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. informuje, że od dnia 2 stycznia 2018 roku na składowisku odpadów w Borówku rozpoczyna działalność PSZOK . Otwarty będzie we wtorki i środy w godzinach od 7.00 do 17.00 oraz w soboty  w godzinach od 7.00 do 15.00.

W roku 2018 będziemy prowadzić również MPSZOK oraz odbiór przeterminowanych lekarstw z aptek.

 

Poniżej umieszczamy i prosimy o zapoznanie się z wykazem odpadów przyjmowanych przez PSZOK oraz MPSZOK.

Odpady PSZOK                                Odpady MPSZOK

 

Poniżej umieszczamy i prosimy o zapoznanie się z Regulaminami PSZOK oraz MPSZOK.

Regulamin PSZOK                           Regulamin MPSZOK

 

 

Poniżej umieszczamy i prosimy o zapoznanie się z harmonogramami odbioru odpadów przez MPSZOK oraz z aptek.

harmonogram MPSZOK                    harmonogram apteki