Gospodarka mieszkaniowa


Gmina Pobiedziska posiada następujące zasoby mieszkalne:

 • 78 budynków mieszkalnych, w tym:
  • 18 w obcym zarządzie (Wspólnoty Mieszkaniowe Małe i Duże)
  • 60 w zarządzie Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach. W budynkach tych mieści się 248 lokali mieszkalnych gminnych, w tym:
   • 50 lokali mieści się w budynkach będących w obcym zarządzie
   • 198 lokali mieści się w budynkach będących w zarządzie Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach
 • 3 budynki użytkowe, w których mieszczą się 3 lokale użytkowe
 • 19 lokali użytkowych znajduje się w budynkach mieszkalnych, w tym: 7 lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
 • 48 garaży, w tym: 4 w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

Budynek przy ul. Kiszkowskiej 2


REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO DLA NAJEMCÓW I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI

Regulamin obowiązuje wszystkich najemców i użytkowników lokali w budynkach stanowiących własność Gminy Pobiedziska.

Treść Regulaminu Porządku Domowego z dnia 26.09.2016

 

 


ZARZĄDZENIE NR VII/262/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 3 marca 2016

w sprawie:   określenia stawek czynszu w lokalach mieszkaniowego zasobu Gminy Pobiedziska.

Treść Zarządzenia NR VII/262/2016 z dnia 03.03.2016

 

 


ZARZĄDZENIE NR  V/863/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia11 marca 2010

w sprawie:  określenia stawek opłat czynszowych za lokale zajmowane na cele oświaty, kultury i nauki.

download-pdf

Treść Zarządzenia NR V/863/2010 z dnia 11.03.2010r.

 

 


ZARZĄDZENIE NR  V/862/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia11 marca 2010

w sprawie:  określenia stawek opłat czynszowych za lokale użytkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze.

Treść Zarządzenia NR V/862/2010  z dnia 11.03.2010r.

 

 


ZARZĄDZENIE NR  V/861/2010

w sprawie:  określenia określenia stawek czynszu w lokalach mieszkaniowego zasobu Gminy Pobiedziska.

Treść Zarządzenia NR V/861/2010  z dnia 11.03.2010r.