Cennik Usług

Cennik Usług świadczonych przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. na rok 2018.

Wysokość cen usług i stawki opłat nowej taryfy  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pobiedziska na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

wysokość cen i stawki opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018wysokość cen i stawki opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018