Cennik Usług

Cennik Usług świadczonych przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. na rok 2018 i 2019

Wysokość cen usług i stawki opłat w nowych taryfach  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę   i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.06.2018 do 31.05.2019 na terenie Gminy Pobiedziska.

 

Taryfy zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków od 01-06-2018 do 31-05-2019