Unieważnienie postępowania przetargowego.

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Pobiedziskach unieważnia postępowanie na realizację zadania pod nazwą: „Zakup w formie leasingu operacyjnego samochodu specjalistycznego z zabudową ssąco-ciśnieniową do czyszczenia sieci kanalizacyjnej”.

szczegółowe informacje unieważnienia przetargu:

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ z 3.06.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego w sprawie zakupu w formie leasingu operacyjnego samochodu specjalistycznego z zabudową ssąco-ciśnieniową do czyszczenia sieci kanalizacyjnych.

Szczegółowe zapytania i odpowiedzi w sprawie przetargu poniżej:

Ponowne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup pojazdu specjalistycznego..

Szczegóły związane z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia na nabycie samochodu specjalistycznego z zabudową ssąco-ciśnieniową do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w ramach leasingu operacyjnego dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Pobiedziskach.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego przetargu można uzyskać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załącznik nr1 – formularz ofertyblue-pdf załącznik nr2 – treśc umowyblue-pdf załącznik nr3 – oświadczenieblue-pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Pobiedziskach unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup w formie leasingu operacyjnego samochodu specjalistycznego z zabudową ssąco-ciśnieniową do czyszczenia sieci kanalizacyjnej.

szczegółowe informacje unieważnienia przetargu:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Szczegóły związane z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia na nabycie samochodu specjalistycznego z zabudową ssąco-ciśnieniową do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w ramach leasingu operacyjnego dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Pobiedziskach.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego przetargu można uzyskać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załącznik nr1 – formularz ofertyblue-pdf załącznik nr2 – treśc umowyblue-pdf załącznik nr3 – oświadczenieblue-pdf

Informacja o wyborze oferty w przetargu na zakup paliwa.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Pobiedziskach.

szczegółowe informacje o wyborze oferty:

Informacja z otwarcia ofert na zakup paliwa.

Informacje z otwarcia ofert na zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Pobiedziskach.

szczegółowe informacje z otwarcia ofert:

Ogłoszenie nr 40505 o udzieleniu zamówienia

Szczegóły związane z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia dostawy na zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Pobiedziskach.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego przetargu można uzyskać poniżej:

ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniablue-pdf załącznik nr1 – formularz ofertyblue-pdf
załącznik nr2 – treść umowyblue-pdf załącznik nr3 – oświadczenieblue-pdf załącznik nr4 – zmiany w ogłoszeniublue-pdf